Styret har de seinere år jobbet systematisk for å sikre en økonomisk forsvarlig drift av Stiftelsen Halten NDM, og å sikre fremtidig dugnadsinnsats. Styret har besluttet veivalg innenfor fire områder (status 2011 i parentes):

Økonomi

 • Gode budsjettrutiner (OK)
 • Regnskapsoversikt på styremøter (2 ganger/år)
 • Utvikle nye tiltak og tilbud (museumsprosjekt planlagt)
 • Tilrettelegge for  å sikre daglig ledelse og vertskap (ansatt daglig leder på 40%)
 • Finansiering av kaiprosjekt (gjennomført og finansiert ekstraordinært vedlikehold)
 • Vedlikehold av flytekai (løpende)
 • Reparasjon av hjeller og generelt vedlikehold (1. del ferdigstilt)

Markedsposisjon

 • Utvikle nye tiltak og tilbud som gir inntekt
 • Tilrettelegge/utvikle museumsdelen på brygga (planlegging startet)
 • Haltendagen (gjennomført med godt overskudd)
 • Nye hjemmesider
 • Kontakte potensielle kunder med tilbud
 • Markedsføre via samarbeidspartnere
 • Avtale med Kystverket om tilgang til fyret
 • Sikre rutetilbud på minimum dagens nivå

Bygninger

 • Sikre vedlikehold på Skanklåna og brygga (løpende)
 • Generelt vedlikehold (løpende)
 • Fiskehjeller (første del ferdig, startet etappe 2)
 • Ny "Skranke" på kjøkkenet i Låna (ferdig montert)

Utstyr/annet

 • Føring av vann ved behov (kjøper vann på flasker til servering)
 • Samarbeidsavtaler (videreført samarbeid med Fiskarheimens venner, Åfjord Sparebank og Taubåtkompaniet)
 • Ny vaskemaskin med større vaskekapasitet
 • Reguleringsplan for Halten (inntatt i kommuneplan - ikke sluttbehandlet)
 • Ferskvannsanlegg sjø til ferskvann (skrinlagt)