Reparere fiskehjellHalten Slitarlag arrangerer vårdugnad på Halten 8. -12. mai. Avgang med Tagaya fra Vallersund Samvirkelag onsdag 8. mai, senest kl 17. (OBS ny tid og sted). Retur søndag.

Påmelding til Martin Kjøren tlf 917 41 806 eller Edmar Bakøy tlf 415 29 118.

Det gjenstår fortsatt noe restaureringsarbeid på hjellene. Andre aktuelle oppgaver: smøre hengsler på dører og vinduer, skifte vinduer, male bryggevegg, vaske vegger og tak inne, hugge ved, osv...

Rapporter fra tidligere dugnadsturer i Slitarposten:

Slitarposten 1-2011

Slitarposten 1-2012